Składka członkowska

KWOTA WYNOSI 69 ZŁ ZA KWARTAŁ WIECEJ INFORMACJI [KLIKNIJ]

Składka członkowska jest obowiązkowa dla każdej osoby należącej do Związku Harcerstwa Polskiego. Składki są opłacane kwartalnie.


Tytuł przelewu: Numer i pion drużyny + imię i nazwisko harcerza + okres za jaki są płacone składki

np. 8 DSH Anna Nowak I-III kw 2022

Koszt oraz dane do opłacenia składki:

*Dane aktualne na 2022 rok

Co dają składki?