Jak zapisać dziecko do drużyny?

Aby dziecko dołączyło do Związku Harcerstwa Polskiego i wstąpiło w szeregi 8 DSH „Golfsztrom” należy skontaktować się z drużynową dh Agatą Czarną (tel. 607 714 279)