Historia drużyny

Drużyna powstała w marcu 1991r. w wyniku odłączenia się zastępu 9 DSH „Lucikawiki”.

Już w marcu tego samego roku odbył się nasz pierwszy biwak, po którym drużyna, niestety, zawiesiła swoją działalność. W kwietniu 1992r. z Komendy Hufca Słubice drużyna została przerejestrowana do Komendy Hufca Zielona Góra. Najpierw jako próbna Drużyna Starszoharcerska później jako 8 DSH „Golfsztrom”. Wtedy to wkroczyliśmy w szeregi WALECZNEGO SZCZEPU   „JEDENASTKA”.

Drużynowi 8 DSH „Golfsztrom”:

  • phm. Bartosz Bychowiec – do 2002 r.
  • pwd. Maciej Kaźmierczak – od 2002 r. do 2006 r.
  • hm. Bartłomiej Walkowski – od 2006 r. do 2014 r.
  • dh Agnieszka Radczyc – od 22 lutego 2014 r. do 2015 r.
  • dh Karol Czarny – od 29 listopada 2015 r. do 2019 r.
  • dh Sandra Borowska – od 27 lipca 2019 r. do 2021 r.
  • dh Agata Czarna – od 4 lipca 2021 r. do chwili obecnej

W 2006 roku 8 DSH „Golfsztrom” wspólnie z 6 DH „Enigma” oraz 8 GZ „Przyjaciele” założyła 1 Szczep Harcerski „Quercus”.

Po 10 latach wspólnej pracy, 10.11.2016 roku, nasza drużyna wystąpiła z szeregów „Quercusu” i od tego momentu działa samodzielnie.